NEVELÉSI FELADATOK

A nevelési feladatok készítése korosztály alapján történik. A nevelési félév elején összeállított nevelési feladatok első értékelése gyermekenként a félévkor, történik, mely értékelés eredményiből a rendszer támogatásával II. féléves terv, és I féléves értékelés készül.

Az első félév korosztályonkénti nevelési feladatai a II félévre gyermekenként kerülnek az értékelés eredményeként kiegészítésre.

Az év végi értékelés teszi teljessé a csoport nevelési feladatainak dokumentációját. 

A nevelési feladatok területei

Egészséges életmód szokásainak részei:

 • Pihenés, alvás
 • Étkezés
 • Öltözködés
 • Tisztálkodás
 • Edzés (levegőn tartózkodás)

Anyanyelvi- fejlesztés és nevelés megvalósítása

 • Anyanyelvi fejlesztés és nevelés
 • Értelmi (kognitív) fejlesztés
 • Esztétikai szükségletek fejlesztése
 • Játék

Az érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés:

 • Társas kapcsolatok fejlesztése
 • Közösségi életre nevelés
 • Szokás és normarendszer kialakítása

A felekezeti óvodák számára a hitélettel kapcsolatos feladat is része a nevelési feladatok dokumentációjának